ДЕЖУРНИ ДИСПЕЧЕРИ
073 88 4171

  • С отношение към всяка капка!
  • ВОДА. ИНОВАЦИИ. КАЧЕСТВО.

Search-icon

НОВИНИ

Нарушено водоподаване село Дъбрава
14.01.2016

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград уведомява жителите на с. Дъбрава, община Благоевград, че в периода от 1 до 4 оември 2015 г. /включително/, поради извършвани производствено – технологични дейности ще бъде нарушено водоподаването за селото. В посоченият период водата подавана на жителите на с. Дъбрава няма да бъде годна за пиене.Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство!

Нарушено водоподаване на кв. Струмско
14.01.2016

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград уведомява жителите на с. Дъбрава, община Благоевград, че в периода от 1 до 4 оември 2015 г. /включително/, поради извършвани производствено – технологични дейности ще бъде нарушено водоподаването за селото. В посоченият период водата подавана на жителите на с. Дъбрава няма да бъде годна за пиене.Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство!

виж всички

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Значимост на водата.

Водата е сред най-важните природни ресурси на Земята, що се отнася до съществуването и поддържането на живота. Без нея нито растенията, нито животните, нито ние бихме могли да оцелеем за повече от няколко дни. Организмите на растенията и животните средно се състоят от 50% вода, човешкото тяло – от около 70%, а човешкият мозък – от приблизително 85% вода. Водата участва на практика във всеки физически и мисловен процес, извършван от нас. Логично е да изискваме от себе си и от другите подобаващо отношение към подобна ценност. Но в съзвучие с нагласите и инерциите на съвременния човек водата се приема за даденост. При това най-пряко засегната е питейната вода, която съставлява по-малко от 1% от общото количество вода на земята. Крайно време е да прозрем, че правилното отношение към водата е една от най-съществените персонални и обществени отговорности.