• С отношение към всяка капка!
  • ВОДА. ИНОВАЦИИ. КАЧЕСТВО.

Search-icon

НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ
11.04.2016

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите клиенти за възникнала авария на 11.04.2016 г. на довеждащ водопровод, захранващ следния район: ж.к. „Орлова чука”, ж.к. „Еленово”, ж.к. „Ален мак”, ж.к. „Бялата висота”, кв. „Юг” (зоната, заключена между ул. „Балкан”, „14-ти полк”, „Свобода” и „Делвинска”), гр. Благоевград и с. Изгрев, общ. Благоевград. Водоснабдяването в горепосочените зони ще бъде нарушено.

Молим живущите в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От ръководството на дружеството!

СЪОБЩЕНИЕ ЗА АВАРИЯ
07.04.2016

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите клиенти, че във връзка с отстраняване на авария на довеждащ водопровод на 08.04.2016 год. (петък) ще бъде спряно подаването на вода към следните зони: ж.к. „Еленово”, ж.к. „Орлова чука”, ж.к. „Ален мак”, ж.к. „Бялата висота”, кв. „Юг” (зоната, заключена между ул. „Балкан”, „14-ти полк”, „Свобода” и „Делвинска”), гр. Благоевград и с. Изгрев, общ. Благоевград.

Необходимо технологично време за извършване на строително-монтажните работи – 2 (два) дни.

Апелираме всички потребители да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

Ръководството на дружеството се извинява на всички засегнати от преустановеното водоподаване за причиненото неудобство!

виж всички

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Значимост на водата.

Водата е сред най-важните природни ресурси на Земята, що се отнася до съществуването и поддържането на живота. Без нея нито растенията, нито животните, нито ние бихме могли да оцелеем за повече от няколко дни. Организмите на растенията и животните средно се състоят от 50% вода, човешкото тяло – от около 70%, а човешкият мозък – от приблизително 85% вода. Водата участва на практика във всеки физически и мисловен процес, извършван от нас. Логично е да изискваме от себе си и от другите подобаващо отношение към подобна ценност. Но в съзвучие с нагласите и инерциите на съвременния човек водата се приема за даденост. При това най-пряко засегната е питейната вода, която съставлява по-малко от 1% от общото количество вода на земята. Крайно време е да прозрем, че правилното отношение към водата е една от най-съществените персонални и обществени отговорности.