• С отношение към всяка капка!
  • ВОДА. ИНОВАЦИИ. КАЧЕСТВО.

Search-icon

НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ
19.07.2017

ВиК Благоевград призовава потребителите да използват отговорно питейната вода през горещите летни месеци.
За първото шестмесечие на 2017 г. годишната инвестиционна програма на дружеството е изпълнена на 50 %.
Използването на вода за непитейни нужди през летните месеци е проблем за всички нас – и като потребители и като водоснабдително дружество, заяви на пресконференция днес инж. Росица Димитрова, управител на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – Благоевград. Тя призова всички абонати на дружеството внимателно да разходват питейна вода, особено в месеците, когато се очаква трайно засушаване и ограничени дебити на водоизточниците.
Ръководството на ВиК Благоевград разчита на добрата координация и с местните власти на територията на десетте общини, в които оперира, за ограничаване на нерегламентираното потребление.
„За момента няма проблем с наличния воден ресурс, но на няколко места на територията на дружеството се наблюдава свръхпотребление, което е свързано с поливане на земеделски култури и то след нерегламентирано свързване към нашата инфраструктура“, заяви Росица Димитрова и допълни, че данните се следят стриктно и ако има съмнения за това се изпращат контролни екипи за проверка.
Резултатите от първото шестмесечие на 2017 г. показват, че „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград е успяло да изпълни инвестиционната си програма на 50%, като например на територията на Регионално поделение Гоце Делчев изпълнението е на близо 66%. „Ако времето позволява, ремонтите и подмяната на мрежата ще продължи и върху някои обекти, които не са включени в нея“ – коментира инж. Димитрова. Предстои стартиране на реконструкцията на довеждаш водопровод в района на алеята на парк Бачиново, което ще позволи предотвратяване на аварии и спиране на водоподаването заради стара инфраструктура.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
07.07.2017

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА “ВИК” ЕООД – БЛАГОЕВГРАД ЗА 2017 г. КЪМ 30.06.2017 г. – публични активи. За повече информация тук.

виж всички

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Значимост на водата.

Водата е сред най-важните природни ресурси на Земята, що се отнася до съществуването и поддържането на живота. Без нея нито растенията, нито животните, нито ние бихме могли да оцелеем за повече от няколко дни. Организмите на растенията и животните средно се състоят от 50% вода, човешкото тяло – от около 70%, а човешкият мозък – от приблизително 85% вода. Водата участва на практика във всеки физически и мисловен процес, извършван от нас. Логично е да изискваме от себе си и от другите подобаващо отношение към подобна ценност. Но в съзвучие с нагласите и инерциите на съвременния човек водата се приема за даденост. При това най-пряко засегната е питейната вода, която съставлява по-малко от 1% от общото количество вода на земята. Крайно време е да прозрем, че правилното отношение към водата е една от най-съществените персонални и обществени отговорности.