• С отношение към всяка капка!
  • ВОДА. ИНОВАЦИИ. КАЧЕСТВО.

Search-icon

НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ
10.05.2016

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите клиенти, живущи в ж.к. „Еленово, гр. Благоевград, в района включващ бл. 55 – бл. 94, че в периода 10 – 31 май 2016 год. ще бъде прекъсвано водоподаването от 08.00 часа до 17.00 часа (в работните дни) във връзка с изпълнението на планиран ремонт на водопроводната мрежа.

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
04.05.2016

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на гр. Благоевград, с. Изгрев, с. Покровник, с. Рилци и с. Бело поле за изменение на първоначално обявения график за извършване на годишна профилактика (почистване с последваща дезинфекция и промиване) на резервоарите, водопроводната мрежа и съоръженията към нея за горепосочените населени места.

Изменението е наложено от необходимостта от реконструкция на участък от довеждащ водопровод от ПСПВ Благоевград до напорен водоем за водоснабдяване на район, включващ: ж.к. „Орлова чука”, ж.к. „Еленово”, ж.к. „Ален мак”, ж.к. „Бялата висота”, кв. „Юг”, гр. Благоевград и с. Изгрев, общ. Благоевград.

Новият график ще бъде обявен допълнително след утвърждаването му.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

виж всички

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Значимост на водата.

Водата е сред най-важните природни ресурси на Земята, що се отнася до съществуването и поддържането на живота. Без нея нито растенията, нито животните, нито ние бихме могли да оцелеем за повече от няколко дни. Организмите на растенията и животните средно се състоят от 50% вода, човешкото тяло – от около 70%, а човешкият мозък – от приблизително 85% вода. Водата участва на практика във всеки физически и мисловен процес, извършван от нас. Логично е да изискваме от себе си и от другите подобаващо отношение към подобна ценност. Но в съзвучие с нагласите и инерциите на съвременния човек водата се приема за даденост. При това най-пряко засегната е питейната вода, която съставлява по-малко от 1% от общото количество вода на земята. Крайно време е да прозрем, че правилното отношение към водата е една от най-съществените персонални и обществени отговорности.