• С отношение към всяка капка!
  • ВОДА. ИНОВАЦИИ. КАЧЕСТВО.

Search-icon

НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ
20.02.2020

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на
с. Ковачевица, община Гърмен, че във връзка с изпълнението на ремонт на уличен водопровод по улици с о.т. 179 – 108 в с. Ковачевица, за периода от 04.03.2020 г. (сряда) до 27.03.2020 г. (петък), в часовете от 09:00 ч. до 16:00 ч., ще бъде нарушено водоподаването.
Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.
От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
20.02.2020

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на
с. Огняново, община Гърмен, че във връзка с изпълнението на ремонт на уличен водопровод по улици с о.т. 187 – 173 в с. Огняново, за периода от 24.02.2020 г. (понеделник) до 28.02.2020 г. (петък), в часовете от 09:00 ч. до 16:00 ч., ще бъде нарушено водоподаването.
Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.
От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

виж всички

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Значимост на водата.

Водата е сред най-важните природни ресурси на Земята, що се отнася до съществуването и поддържането на живота. Без нея нито растенията, нито животните, нито ние бихме могли да оцелеем за повече от няколко дни. Организмите на растенията и животните средно се състоят от 50% вода, човешкото тяло – от около 70%, а човешкият мозък – от приблизително 85% вода. Водата участва на практика във всеки физически и мисловен процес, извършван от нас. Логично е да изискваме от себе си и от другите подобаващо отношение към подобна ценност. Но в съзвучие с нагласите и инерциите на съвременния човек водата се приема за даденост. При това най-пряко засегната е питейната вода, която съставлява по-малко от 1% от общото количество вода на земята. Крайно време е да прозрем, че правилното отношение към водата е една от най-съществените персонални и обществени отговорности.