• С отношение към всяка капка!
  • ВОДА. ИНОВАЦИИ. КАЧЕСТВО.

Search-icon

НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ
18.06.2018

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че от 08.00 часа до 14.00 часа на 19.06.2018 г. (вторник) поради присъединяване на поземлен имот 04279.618.95 към водопроводната мрежа на гр. Благоевград водоснабдяването ще бъде нарушено през периода на ремонтните дейности на бул. „Васил Левски” в района на Промишлена зона.
Извиняваме се за причиненото временно неудобство.

От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр.Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
12.06.2018

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на гр. Банско, че във връзка с изпълнението на ремонт на уличен водопровод по ул. „Ел Тепе“, ул. „Даме Груев“, ул. „Гладстоун“ и ул. „Мингьо Тодев“, гр. Банско, общ. Банско, в периода 14.06.2018 г. – 06.07.2018 г., от 08:30 до 16:30 часа, ще бъде нарушено водоподаването по ул. „Ел Тепе“, ул. „Даме Груев“, ул. „Гладстоун“ и ул. „Мингьо Тодев“, гр. Банско.
Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

виж всички

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Значимост на водата.

Водата е сред най-важните природни ресурси на Земята, що се отнася до съществуването и поддържането на живота. Без нея нито растенията, нито животните, нито ние бихме могли да оцелеем за повече от няколко дни. Организмите на растенията и животните средно се състоят от 50% вода, човешкото тяло – от около 70%, а човешкият мозък – от приблизително 85% вода. Водата участва на практика във всеки физически и мисловен процес, извършван от нас. Логично е да изискваме от себе си и от другите подобаващо отношение към подобна ценност. Но в съзвучие с нагласите и инерциите на съвременния човек водата се приема за даденост. При това най-пряко засегната е питейната вода, която съставлява по-малко от 1% от общото количество вода на земята. Крайно време е да прозрем, че правилното отношение към водата е една от най-съществените персонални и обществени отговорности.