• С отношение към всяка капка!
  • ВОДА. ИНОВАЦИИ. КАЧЕСТВО.

Search-icon

НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ
13.12.2018

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че на 14.12.2018 г. (петък) от 08:00 до 19:00 часа поради присъдиняване на уличен водопровод по ул. „Марица”, гр. Благоевград ще бъде преустановено водоподаването на ул. „Иван Михайлов”, в пресечката от ул. „Полковник Чамишки” до пресечката на ул. „Александър фон Хумболт”.
Извиняваме се за причиненото временно неудобство.

От Ръководството

Нови цени за водоснабдителни и канализационни услуги на ВиК ЕООД Благоевград
30.11.2018

На основание Решение № БП-Ц-12/29.11.2018 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране и в съответствие на чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал. 3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., чл. 2, ал. 1, чл. 6, т. 2 и чл.26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г.

ОПРЕДЕЛЯМ:
Цени за водоснабдителни и канализационни услуги, в сила от 01.12.2018 г., както следва:
1. Цена за услугата доставяне на вода на потребителите – 1,238 лв/м3 без ДДС
2. Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води – 0,152 лв/м3 без ДДС
3. Цена за услугата пречистване на отпадъчни води
3.1. Битови и приравнени към тях потребители – 0,360 лв/м3 без ДДС
3.2. Промишлени и други стопански потребители
– степен на замърсяване 1 – 0,464 лв/м3 без ДДС
– степен на замърсяване 2 – 0,594 лв/м3 без ДДС
– степен на замърсяване 3 – 0,810 лв/м3 без ДДС

Пълният текст на заповедта можете да видите тук.

виж всички

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Значимост на водата.

Водата е сред най-важните природни ресурси на Земята, що се отнася до съществуването и поддържането на живота. Без нея нито растенията, нито животните, нито ние бихме могли да оцелеем за повече от няколко дни. Организмите на растенията и животните средно се състоят от 50% вода, човешкото тяло – от около 70%, а човешкият мозък – от приблизително 85% вода. Водата участва на практика във всеки физически и мисловен процес, извършван от нас. Логично е да изискваме от себе си и от другите подобаващо отношение към подобна ценност. Но в съзвучие с нагласите и инерциите на съвременния човек водата се приема за даденост. При това най-пряко засегната е питейната вода, която съставлява по-малко от 1% от общото количество вода на земята. Крайно време е да прозрем, че правилното отношение към водата е една от най-съществените персонални и обществени отговорности.