• С отношение към всяка капка!
  • ВОДА. ИНОВАЦИИ. КАЧЕСТВО.

Search-icon

НОВИНИ

Честит професионален празник, колеги!
22.03.2017

22 март – Международен ден на водата, е професионален празник на служителите във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Благоевград – хората, които са отговорни за доставката на вода до всеки дом винаги, по всяко време. И в най-студените дни на зимата и в горещините през лятото, и в празник и в делник….
22 март – Международен ден на водата, е денят в който се замисляме за значението на този безценен ресурс, за пътя на водата. Водата е извор на живот, необходимост, и отговорност на всички нас, за да я има.
Уважаеми колеги, бъдете преди всичко здрави. Желая ви търпение и упоритост в изпълнение на професионалните ви задължения.
Нека сме отговорни към водата, към природата, към живота!
С отношение към всяка капка!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
08.03.2017

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД-Благоевград обявява конкурс по случай 60-годишният юбилей на дружеството на тема „По пътя на водата” за:
1.Детска рисунка;
2.Макет;
3.Есе.
Участие в конкурса може да вземе всяко дете и всеки младеж, които желаят да се изявят по обявената тема.
Специална покана за участие имат децата от детските градини и училища, възпитаниците на школите по изкуства към Центъра за личностно развитие Благоевград.
Специална покана имат и студентите от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Природо-математически факултет и Факултета по изкуства.
Срок за представяне на творчестото: до 16.00 часа на 20.03.2017 год. на адрес: гр. Благевград 2700, ул. „Антон Чехов” №3; e-mail: vik_bl@avala.bg, с информация за обратна връзка с участниците.
Представяне и награждаване на най-добрите творби ще се състои на:
22 март 2017 год. от 10.00 часа
в двора на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД-Благоевград,
ул. „Антон Чехов” №3
От ръководството

виж всички

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Значимост на водата.

Водата е сред най-важните природни ресурси на Земята, що се отнася до съществуването и поддържането на живота. Без нея нито растенията, нито животните, нито ние бихме могли да оцелеем за повече от няколко дни. Организмите на растенията и животните средно се състоят от 50% вода, човешкото тяло – от около 70%, а човешкият мозък – от приблизително 85% вода. Водата участва на практика във всеки физически и мисловен процес, извършван от нас. Логично е да изискваме от себе си и от другите подобаващо отношение към подобна ценност. Но в съзвучие с нагласите и инерциите на съвременния човек водата се приема за даденост. При това най-пряко засегната е питейната вода, която съставлява по-малко от 1% от общото количество вода на земята. Крайно време е да прозрем, че правилното отношение към водата е една от най-съществените персонални и обществени отговорности.