• С отношение към всяка капка!
  • ВОДА. ИНОВАЦИИ. КАЧЕСТВО.

Search-icon

НОВИНИ

Кампания „Безлихвено плащане“ по случай наближаващите Коледни и Новогодишни празници
06.12.2019

Ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград стартира кампания „Безлихвено плащане“ за стари задължения на граждани, без да се включват дължимите лихви за забавените плащания.
Безлихвеното плащане ще се извърши в периода от 09.12.2019 г. до 31.12.2019 г. като инициативата обхваща сектор „Население“ и в нея не могат да участват държавни, общински и частни юридически лица.
Плащанията могат да се извършат във всички касови салони на Дружеството, Български пощи, Изипей и Ипей.
За потребители, сключили споразумителни протоколи за разсрочено плащане, кампанията е в сила при условие, че бъде заплатен целия размер на задължението по протокола. Задължения, за които са предприети съдебни действия по принудително събиране, не попадат в обхвата на настоящата кампания.

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
18.11.2019

Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на аварийни строително-монтажни работи по канализационната мрежа на ул. „Патриарх Евтимий” № 6 на 19.11.2019 г. (вторник) от 8:00 до 17:00 часа водоподаването по ул. „Патриарх Евтимий” в отсечката между ул. „Григор Пърличев” и ул. „Васил Априлов”, както и по ул. „Григор Пърличев” в отсечката между ул. „Братя Миладинови” и ул. „Патриарх Евтимий” ще бъде преустановено.
Молим живущите в района да осигурят достъп, като не паркират автомобили в интервала от 8:00 до 17:00 часа.
Препоръчваме всички потребители в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.
От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград

виж всички

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Значимост на водата.

Водата е сред най-важните природни ресурси на Земята, що се отнася до съществуването и поддържането на живота. Без нея нито растенията, нито животните, нито ние бихме могли да оцелеем за повече от няколко дни. Организмите на растенията и животните средно се състоят от 50% вода, човешкото тяло – от около 70%, а човешкият мозък – от приблизително 85% вода. Водата участва на практика във всеки физически и мисловен процес, извършван от нас. Логично е да изискваме от себе си и от другите подобаващо отношение към подобна ценност. Но в съзвучие с нагласите и инерциите на съвременния човек водата се приема за даденост. При това най-пряко засегната е питейната вода, която съставлява по-малко от 1% от общото количество вода на земята. Крайно време е да прозрем, че правилното отношение към водата е една от най-съществените персонални и обществени отговорности.